MOAMIYA

Prywatność

Prywatność
Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 23 stycznia 2024 roku i dotyczy obywateli oraz osób mających prawo stałego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii.

W tej polityce prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które o Tobie uzyskujemy za pośrednictwem https://moamiya.com. Zachęcamy do uważnego przeczytania tego oświadczenia. Przetwarzając Twoje dane, przestrzegamy wymagań ustawodawstwa dotyczącego prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, w jakich przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą tej polityki prywatności;
 • staramy się ograniczać nasze zbieranie danych osobowych tylko do danych osobowych potrzebnych do uzasadnionych celów;
 • w przypadkach, gdy wymagana jest Twoja wyraźna zgoda, najpierw prosimy o nią, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych i wymagamy tego również od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy Twoje prawo do dostępu, poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych na Twoje żądanie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane o Tobie przechowujemy, prosimy o kontakt z nami.

Cel, dane i okres przechowywania
Otrzymujemy lub zbieramy dane osobowe w kilku celach związanych z naszą działalnością, w tym w celach następujących:

 1. Kontakt – telefoniczny, pocztowy, e-mailowy i/lub za pośrednictwem formularzy internetowych.
  W tym celu używamy następujących danych osobowych:
  • Imię i nazwisko
  • Nazwa konta lub pseudonim
  • Adres e-mail
  Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest:
  • Po uzyskaniu zgody.
  Okres przechowywania
  • Okres przechowywania ustalany jest na podstawie następujących obiektywnych kryteriów: Nie dłużej niż jest to konieczne.
 2. Newslettery
  W tym celu używamy następujących danych osobowych:
  • Adres e-mail
  Podstawą, na której możemy przetwarzać te dane, jest:
  • Po uzyskaniu zgody.
  Okres przechowywania
  • Dane te przechowujemy do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Udostępnianie danych innym stroną
Udostępniamy lub ujawniamy dane tylko procesorom dla następujących celów:

 • Cookies
  Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, my i nasi partnerzy używamy technologii takich jak cookies do przechowywania i/lub dostępu do informacji na urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie pozwala nam i naszym partnerom przetwarzać dane osobowe, takie jak zachowania podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Nie wyrażenie zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje. Więcej informacji o tych technologiach i partnerach można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko nadużycia i nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych. Zapewnia to, że dostęp do Twoich danych mają tylko niezbędne osoby, że dostęp do danych jest chroniony, oraz że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie przeglądane.

Strony trzecie
Ta Polityka Prywatności nie dotyczy stron trzecich, do których prowadzą linki na tej stronie. Nie możemy zagwarantować, że te trzecie strony będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy przeczytanie oświadczeń o prywatności tych stron internetowych przed ich użyciem.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w tej polityce prywatności. Zaleca się regularne konsultowanie tej polityki prywatności, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami. Ponadto, gdzie to możliwe, będziemy również informować Cię aktywnie.

Dostęp i modyfikacja danych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, które dane osobowe posiadamy o Tobie, prosimy o kontakt z nami. Możesz skontaktować się z nami za pomocą poniższych danych. Masz następujące prawa:

 • Prawo do wiedzy, dlaczego potrzebne są Twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania i uzupełnienia: Masz prawo w dowolnym momencie uzupełnić, poprawić, usunąć lub zablokować swoje dane osobowe.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, masz prawo cofnąć tę zgodę i usunąć swoje dane osobowe.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od Kontrolera i przekazać je w całości innemu Kontrolerowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Spełniamy to, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mogli upewnić się, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy danych niewłaściwej osoby.

Składanie skargi
Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, jak obchodzimy się z (skargą na) przetwarzaniem Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych.

Informacje kontaktowe

MOAMIYA
Utrecht
Netherlands
Website: https://moamiya.com
E-mail: info[at]moamiya.com